Oferta pracowni projektowej

PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE:

 • Koncepcje architektoniczne i wielobranżowe
 • Projekty budowlane
 • Projekty architektury zabytkowej (przebudowy, rozbudowy, remonty obiektów wpisanych do Rejestru Zabytków lub leżące w strefie konserwatorskiej)
 • Projekty wykonawcze
 • Projekty małej architektury
 • Projekty zagospodarowania terenu / działki

 

ikona projektu

ikona wagi

OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA:

 • Opracowywanie dokumentacji do uzyskania warunków zabudowy (WZ)
 • Pozyskiwanie warunków przyłączeń do sieci zewnętrznych (energia, gaz, wod-kan), niezbędnych uzgodnień i decyzji
 • Sporządzanie dokumentacji powykonawczej do przeprowadzenia odbioru budynku
 • Pełnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego na budowie

 

DOKUMENTY SPECJALISTYCZNE:

 • Mapy geodezyjne do celów projektowych
 • Badania gruntu
 • Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie
 • Ekspertyzy konstrukcyjno – budowlane
 • Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót i specyfikacje

 

ikona teczki